บริษัท ริช ซีเคียวริตี้ การ์ด จำกัด

บริษัทของเรา ให้บริการรักษาความปลอดภัย และทรัพย์สินของท่านให้ปลอดภัย ที่ดำเนินธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับ บริการรักษาความปลอดภัย โดยทีมงานผู้บริหารที่มีประสบการณ์ด้านงานรักษาความปลอดภัยมากว่า 20 ปี อันประกอบด้วย ตำรวจ ทหาร นักธุรกิจ บริษัทของเราให้บริการด้วยความทันสมัยและจริงใจกับลูกค้าเสมอ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะมีโอกาส ให้บริการรักษาความปลอดภัยกับท่าน

เกี่ยวกับเรา

ด้วยเจตนารมณ์ของกลุ่มทีมงานที่ก่อตั้ง บริษัท ริช ซีเคียวริตี้ การ์ด จำกัด บริษัท มีความมุ่งมั่นและตระหนักถึงการให้บริการที่มีคุณภาพ คุ้มค่ากับเงินที่ลูกค้าได้จ่ายค่าบริการ ตลอดจนการฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพสูงสุดก่อนออกให้บริการลูกค้าโดย ผู้ฝึกสอนที่มีประสบการณ์ทางด้านรักษาความปลอดภัยมากกว่า 20 ปี

บริการของเรา

เราให้บริการรักษาความปลอดภัย พนักงานรักษาความปลอดภัย ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี! และมี ลูกค้าชั้นนำ มากมายให้ การยอมรับ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ด้วยทีมบริหารงานคุณภาพ และพนักงานรักษาความปลอดภัย ที่ผ่านการคัดเลือก และฝึกฝนมา อย่างดีเยี่ยม และทันสมัย พร้อมให้บริการคุณทุกประเภทกิจการ

ร่วมงานกับเรา

เนื่องจากในปัจจุบันทางบริษัทฯ ได้มีการเติบโตและขยายงานอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อบริษัทสามารถให้บริการลูกค้าทุกท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯจึงมีนโยบายในการรับสมัครพนักงานเพิ่มเติมในหลายตำแหน่ง จำนวนมาก

ใส่ใจในคุณภาพ

เราใส่ใจในคุณภาพ และความพึงพอใจของลูกค้า สำหรับเราแล้ว การรักษาคุณภาพการให้บริการคืออุดมการณ์ของเรา

ใส่ใจพนักงาน

เราใส่ใจในกระบวนการคัดเลือกบุคลากรทุกประบวนการ และมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการให้บริการอยู่เสมอ

ใส่ใจทุกความคิดเห็นของลูกค้า

ลูกค้าคือผู้มีอุปการะคุณของเรา ความคิดเห็นของลูกค้าย่อมต้องถูกเอาใจใส่เป็นพิเศษ เรารับฟังและใส่ใจความคิดเห็นของลูกค้าอยู่เสมอ พร้อมทั้งน้อมนำความคิดเห็นของลูกค้า ไปปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ให้สมกับที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจ

ส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจของเรา

เลือกใช้บริการรักษาความปลอดภัยของเรา เพื่อความอุ่นใจของท่าน

Scroll to Top