เกี่ยวกับเรา >_

บริษัท ริช ซีเคียวริตี้ การ์ด จำกัด

บริษัท ริช ซีเคียวริตี้ การ์ด จำกัดรักษาความปลอดภัยอันทันสมัย บริษัทดำเนินธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับบริการรักษาความปลอดภัย โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญงานด้านการรักษาความปลอดภัย ที่มีประสบการณ์มากว่า 20 ปี อันประกอบด้วย ตำรวจ ทหาร นักธุรกิจ เราพร้อมที่จะรับงานบริการด้านการรักษาความปลอดภัยให้กับ ภาครัฐและเอกชนทุกประเภท เรามุ่งมั่นพัฒนาทำให้ทุกท่านอุ่นใจ

ด้วยเจตนารมณ์ของเรา บริษัท ริช ซีเคียวริตี้ การ์ด จำกัด เรามีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพสูงสุด คุ้มค่ากับเงินที่ลูกค้าได้จ่ายค่าบริการ ตลอดจนการฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างดี เพื่อให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การฝึกอบรมจะฝึกโดย ผู้ฝึกสอนที่มีประสบการณ์ทางด้านรักษาความปลอดภัยมากกว่า 20 ปี ทำให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ได้รับการอบรม มีทักษะ ความเชี่ยวชาญ ความภูมิใจและจะให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ อดทน มีความมุ่งมั่น สมกับความไว้วางใจที่ท่านมีให้กับบริษัทของเรา

วิสัยทัศน์

“ เป็นผู้นำในการให้บริการดูแลรักษาความปลอดภัย อสังหาริมทรัพย์แห่งเอเชีย ”

บริษัท ริช ซีเคียวริตี้ การ์ด จำกัด มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการให้บริการดูแลรักษาความปลอดภัย อสังหาริมทรัพย์แห่งเอเชีย ในด้านนวัตกรรม คุณภาพ ความเป็นมืออาชีพ และการบริการ ที่ครบวงจร โดยทีมงานที่มีประสบการณ์อันหลากหลายตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีของเรา เพื่อดำเนินงานบริการด้านการรักษาความปลอดภัยให้กับภาครัฐและเอกชน ทุกประเภท ด้วยเจตนารมณ์และวิสัยทัศน์ของบริษัทของเรา

บริษัทฯมีเป้าหมายและความมุงมั่นที่จะเป็นผู้นำในการให้บริการรักษาความปลอดภัย และสร้างความมั่นคงให้กับผู้ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย ให้มีความเชื่อมั่น รักในศักดิ์ศรีของการเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยรวบรวมข้อเสียที่เคยพบ มาแก้ไข ปรับปรุงเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเขาเหล่านั้น อันนำมาซึ่งความภาคภูมิใจ ทำให้พวกเข้าเหล่านั้นปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และให้บริการแก่ลูกค้าได้ตรงตามวัตถประสงค์อย่างแท้จริง ดังนั้น บริษัทฯใคร่ขอเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดองค์กรบริหาร และอำนาจหน้าที่รักภาษาความปลอดภัย พร้อมทั้งรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยมายังท่าน เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการตัดสินใจเรียก ใช้บริการซึ่งบริษัทฯ มีความพร้อมและยินดีอย่างยิ่งหากท่านให้ความไว้วางใจเรียกใช้บริการ

เลือกใช้บริการรักษาความปลอดภัยของเรา เพื่อความอุ่นใจของท่าน

Scroll to Top