ร่วมงานกับเรา >_

ประกาศรับสมัครงาน

บริษัท ริช ซีเคียวริตี้ การ์ด จำกัด ยินดีที่จะรับสมัครงานให้กับผู้สมัครในตำแหน่งต่อไปนี้

พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) จำนวนมาก

คุณสมบัติพนักงาน

 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 20 – 45 ปี
 • จบการศึกษาภาคบังคับขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์งานรักษาความปลอดภัย บริษัท ฯ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีสุขภาพร่างกายเข็งแรง สมบูรณ์ โดยผ่านการตรวจสุขภาพประจำปี
 • ไม่เคยมีคดีใด ๆ มาก่อน โดยผ่านการตรวจประวัติอาชญากรรม
 • บริษัทฯจะจัดให้พนักงานปฏิบัติงานใกล้กับสถานที่พักของพนักงานมากที่สุด หรือตามความเหมาะสม

รายได้

 • ค่าจ้าง (สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตามที่รัฐบาลกำหนด) (ทำงาน 12 ชั่วโมง)
 • ค่าตำแหน่ง (ตามเงื่อนไขบริษัท)
 • ค่าสายจราจร (ตามเงื่อนไขบริษัท)
 • เบี้ยขยัน (ตามเงื่อนไขบริษัท)
 • ค่าล่วงเวลาในการทำงาน (ตามกฎหมายกำหนด)

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • กองทุนเงินทดแทน
 • ประกันชีวิต
 • เงินเบิกล่วงหน้า
 • เงินฌาปณิจสงเคราะห์
 • เงินกู้ยืม
 • ปรับค่าจ้างขึ้นต่ำ
 • ตรวจสุขภาพ
 • ตรวจสารเสพติด
 • ตรวจประวัติอาชญากร
 • สวัสดิการอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

หัวหน้าชุด จำนวนมาก

คุณสมบัติพนักงาน

 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 20 – 45 ปี
 • จบการศึกษาระดับชั้น ม.3 ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์งานรักษาความปลอดภัย ถ้าเคยเป็นหัวหน้าชุดมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีสุขภาพร่างกายเข็งแรง สมบูรณ์ โดยผ่านการตรวจสุขภาพประจำปี
 • ไม่เคยมีคดีใด ๆ มาก่อน โดยผ่านการตรวจประวัติอาชญากรรม
 • บริษัทฯจะจัดให้พนักงานปฏิบัติงานใกล้กับสถานที่พักของพนักงานมากที่สุด หรือตามความเหมาะสม

รายได้

 • ค่าจ้าง (สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตามที่รัฐบาลกำหนด) (ทำงาน 12 ชั่วโมง)
 • ค่าตำแหน่ง (ตามเงื่อนไขบริษัท)
 • ค่าสายจราจร (ตามเงื่อนไขบริษัท)
 • เบี้ยขยัน (ตามเงื่อนไขบริษัท)
 • ค่าล่วงเวลาในการทำงาน (ตามกฎหมายกำหนด)

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • กองทุนเงินทดแทน
 • ประกันชีวิต
 • เงินเบิกล่วงหน้า
 • เงินฌาปณิจสงเคราะห์
 • เงินกู้ยืม
 • ปรับค่าจ้างขึ้นต่ำ
 • ตรวจสุขภาพ
 • ตรวจสารเสพติด
 • ตรวจประวัติอาชญากร
 • สวัสดิการอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

สมัครงานกับเรา เพื่ออนาคตที่สดใสของท่าน

Scroll to Top